Keçmi̇şni̇ araştirmaq zamani!

DİN|VAQIYA - ADİSELER

Ukrainada vesiqalar içün fotoresimlerni hicabta yapmaq mümkün

Oktâbr ayından başlap, Ukrainada musulman qadınları baş örtüsi ile resimge tüşe bilecekler. Nazirler şurası mahsus qarar aldı. Endiden soñ eski talaplar lâğu etile: yavluqlar çıqarılmaycaq, açıq fon kerek degil. Yañı qaideler Ukraina qanuniyetini halqara qanunları ile uyğunlaştırmaq içün qabul etildi.