Qırımda «Tavrida» yolunıñ qurucılığı devamında unikal qadimiy qoba tapıldı

Qırımnıñ Zuya qasabasında qadimiy mastodont ayvanlarınıñ qalımtıları bulunğan büyük karst qobasını buldılar. Qoba «Tavrida» yolunıñ qurucılığı devamında tapıldı. O, 1015 m uzunlıqta,  dağ eteginde olğan eñ büyük qobadır. Şimdiki vaqıtta mütehassıslar qoba ve qurulayatqan yolnı qorçalamaq içün imkânlar qıdıralar.