Qıyış Yaşayış: Sersem aqayğa ders

Aileviy bücet — ciddiy mesele. Amma tamam qadın bütün dünyanı dülberliginen qamaştırmağa istegenge qadar. Aqaylar, muqayt oluñız! «Qırımda yaşa» taqımınıñ yañı sketçini seyir etiñiz!