Qıyış Yaşayış — Şamatalı qadınlar

Ğaliba «Qırımda yaşa» leyhasını endi ayrı qadın-qızlarımız da yapacaq:) Dülber, nazik ve çoq istidatlı qızlarımıznen levhanı seyir etiñiz. Onıñ mevzusı ise, daima olğanı kibi pek aktual!:)