Qıyış Yaşayış — Qırım servisi

Qırımda servis pek o qadar da yaramay degil). O umumen yoqtır! Ya bazıda hayallanmaq mümkün de)