Qıyış Yaşayış — Mafiya

Qaradeñiz production taqdim ete! Siziñ içün yañı bir ikâye!
Demek, dostlar, er kimniñ öz Mustafası bar!