Qıyış Yaşayış — «Bekle meni»

«Qırımda yaşa» taqımı belli «Jdi menâ» («Bekle meni») yayınına öz leyhasını çıqardı. Buyurıñız, seyir etiñiz!