Qıyış Yaşayış — Avtosalonda

İqtisad iqtisadlı olmalı! Ancaq, bazıda qıtmırlığımız bizni … dümen başına ketirebilir. Bu aqta «Qırımda Yaşa». #crimeantatarsclub taqımımız azırlağan sketçte !