Keçmi̇şni̇ araştirmaq zamani!

ÖMÜR|Qiyiş Yaşayiş

Qıyış Yaşayış — Avtosalonda

Tutumlı olmaq yahşı. Lâkin kimerde qıtmırlıq şaşılacaq allarğa ketire:) Bu aqta levhamızda!