QIRIMDA YAŞA-1: Seytabla Memetov araba satın ala

Araba saylamaq – qolay iş degil. Bir çoqları arabaa almaq içün Krasnodarğa baralar. Belli yırcı ve meşur artist Seytabla Memetov da öyle yaptı. Neticesini «Qırımda yaşa» artistlerinden bilirsiñiz.