Qızıl Yar şifalı göl

Qırımnıñ ğarp yalısında Saq civarındaki suvu tuzlu Qızıl Yar gölü Kezlev tuzlu göller sırasına kire. Qızıl Yar — Qırımdaki 14 balçıq yataqlarından birisidir. Gölniñ balçığı şifalı sayıla.