Odır-budır. 7 bölüm –«Keç qaldım»

Derske keç qalmaga olmay. Amma bazı talebeler 1 Sentâbrde bile keç qalalar. Soñra ise çeşit-türlü sebepler uyduralar. «Odır-budır»nıñ baş qaramanı dersten evel ne yapqanını bilmege isteseñiz bu bölümını baqıñız.