Odır-Budır. 2 bolüm — Ne içün?

Balañız «Ne içün? Neden? Qaysı? Neçün öyle ola?» ve daa buña oşağan çoqtan-çoq sualler bergen yaşına keldimi? Öyle olsa, tamam siz içün – «Odır-budır» nıñ nevbetteki bölümi. Belki, balalarımıznıñ bitmez-tükenmez suallerine cevap bermege ögrenerik.