İstidatlı çipçeçik – Ilmi Karakursakov

Ebet, tabiat qanunları öyledir – yaz bite, küz kele. Ondan soñ qış kele, artından da baar. Balalar küzde ne yapmaq kerekligi aqqında İlmi birer-birer aytıp bere. Er bala, İlmi kibi, ana-babasını quvandırsın!