İstidatlı çipçeçik — Feride Nalbandovа

Bizim yaş Feridemiz küneşni pek seve. Suvuq qışta da onı sabırsızlıqnen bekley. Feride bizler içün sevimli küneş aqqında şiir azırladı. Keliñiz onı beraber diñleyik.