Keçmi̇şni̇ araştirmaq zamani!

ÖMÜR|BALALAR

İstidatlı çipçeçik – Amethan Seytosmanov

İstidatlı çipçeçiklerimiz er şeyge ustalar: em şiir aytmaq, suallerge cevap bermege. Atta yırlamağa da bileler. Mına sizge istidatlı Amethandan «şap -şarı küneş ve yağmur» aqqında yır.