Diñleñiz, söyleyim! — Qışta ne yapmağa sevesiñiz?

Ura, vatanımızda – qış. Amma çoq yazıq, Qırımnıñ qışı qarnen bizni çoq quvandırmay. Balalar qardan adam yapmağa, çanada taymağa pek seve ekenler. Qar yağmasa, ne yapayıq, evde «qapısta, hıyar-pamidor zakatka» yapıp, aşap oturmaq da mümkün.