Dingilday (Дингильдай) — Bölüm 14 «Balıçıq »

«Balıçıq» — balalar içün şeñ yır. Aydıñız, deñiz tübüne dalıp, balıqlar qorantasına qoşulayıq. Mında ana ve baba, bita ve dede, eñ esası — quvanç bar. Keliñiz, beraber yırlayıq, şeñleneyik ve oynayıq!