Dingilday — Bölüm 8. «Horazçıq»

Nevbetteki «Dingilday-8» – şeñ ve dülber quyruqlı horazçıq aqqında. Endiden soñ kiçik balalarımız saba erte qolay uyana bilir. Ebet, olarğa, atta büyüklerge, bu vaziyette horazçıq yardım eter. Buyurıñız, tatlı yuqudan uyanıp, diñleymiz!