Dingilday. Bolüm 12 — Aile.

Etraftaki dünyamız — biz içün büyük bir qorantadır. Tamam bu mevzuda olğan «Dingilday-12» qarşılañız! Bu şeñ ve dülber «Aile» yırını diñlep, yaqınımızda olğan ana-baba, qartana ve qartbaba, ağa-qardaşımız ve dostlarımıznı quçaqlamağa unutmayıq!