Amdi Mustafayev ressam olmağa arz etken zabit

Amdi Mustafayev ömür boyu aqiqiy ressam olmağa arzusı ile yaşadı, lâkin taqdiri bam-başqa oldı. O, zabit- artillerist olmağa mecbur oldı ve cenk müsibetlerini başından soñuña qadar keçti. Cenkten soñ, bediy tasil alıp, namlı ressam oldı.