Şasne Bilâlova: «Biz Çerkez Kermen qobalarında nemselerden saqlana edik».

Cenk başlağanda Şasne Bilâlova 17 yaşında edi. Olar Çerkez Kermen qobalarında nemselerden saqlana ediler. Soñra onı aqayından ayırğan sürgünlik keldi. Ondan soñ, gürbet topraqlarında yıllarnen açlıq çekti. Ölüm daima bir adım yaqın edi. Lâkin Şasne bitağa Vatanğa avdet etmege qısmet oldı.