Mayye Ametova: «Tek Qırımda yaşamaq isteyim».

Doğma Aqmescitten Mayye Ametova 7 yaşında Qırımdan Andijan vilâyetine sürgün etildi. Sürgünlikniñ birinci yılında onıñ közü ögünde açlıqtan 3 yaşlı Elmira qardaşı öldi. Altı balasını baqmaq içün anası gece-kündüz çalıştı. Taqdirniñ eñ ağır sınavlarına baqmadan Mayye Ametova oqup zenaat saibi oldı, qoranta qurdı ve Qırımğa, tuvğan Aqmescitine qaytıp keldi.