QOMŞU QAPU

Bir çoq tarihçı ve seyahatçılar qırımtatarlarnıñ pek lafacan ve musafirçen halq olğanını qayd etkenler. Bu faktnı qomşu olıp yaşağan qırımtatarlarnıñ azbarındaki qomşu qapılar da tasdiqlaybilir. Keçmişte, Qırımnıñ şeerlerinde, hususan Bağçasarayda, böyle qapılar er bir evde olğan.
Bağçasarayda qmoşu qapılardan keçerek, soqaqqa çıqmadan bütün şeerni dolanmaq mümkün olğan. Çünki bazı azbarlarda bir degil, bir qaç qomşu qapı olğan.