Qırımda birinci demir yolunı inglizliler yasadılar

1855 s. mart ayında Qırımda birinci demir yolu çalışmağa başladı. O, inglizliler tarafından qurulğan edi.