2 asır evelsi Aqmescitte çalışqan oquv yurtu terkibinde qırımtatar bölügi açılğan edi

1810 s. Aqmescit uyezd oquv yurtunda qırımtatar bölügi açılğan edi. Şu bölükte milletke baqmay er kes oquy bile edi. Amma, qırımtatar bölükniñ işi çoqqa sürmedi.