Qutlaq qalesi eramızğace 1 nci asırdan saqlanıp kele

Sudaqnıñ civarındaki Qutlaq köyünde Qaraul Oba eteginde qadimiy Qutlaq qalesiniñ viraneleri bulunmaqta. Qale eramızğace 1-nci asırda tiklenilgen. Qaleden pek az bir şey qalsa da, qadimiy qoruv inşaatı diqqatqa lâyıqtır.