Odır-budır. 12 bölüm — Qorqunçlı imlâ

Qorantada ana tili müitini yaratmaq pek müim. Lâkin, bazı vaqıtlarda atta bita-qartbabalar rus tilinde laf etmege başlay. Şaqalı «Odır-budır»nıñ 12 bölümni seyir etiñiz!