Aqiqat ve yalan aqqında qırımtatar atalar sözleri

Aqiqat ögünde dağlar da tiz çöke, yalannıñ yolu ise qısqa ola. İşbu 10 qırımtatar atalar sözleri aqiqat ve yalan aqqında.