Sovet ükümeti «Şompol» yırını yasaq etken edi

Vatandaşlarımıznıñ ekseriyeti bu yırnı sürgünlik yırı olaraq bileler. Amma, «Şompol» yırını sürgünlikten evel, vatandaşlar ara cenki başlağanda uydurdılar. Yıllar soñra, yır sürünlikte icra etilip, bir timsal oldı.