Arsen Abibullayev: «Resim yapmaq — nefes almaq demektir»

Arsen Abibullayev balalıqtan resim yapmağa seve edi, lâkin ömürini sanatnen bağlar dep, iç tüşünmedi. Eykeltraş zenaatını menimsemege qısmet oldı. Şimdi ise dögülüv sanatın berilip, farqlı demir nesnelerni yasay. Göñül işi ise grafika oldı. Arsen beyniñ yanında daima tuş, qalem ve kâğıt bar.