Mascid Al-Kiblatayn – eki qıblalı cami

Mascid Al-Kiblatayn- dünyada yekâne eki mihrablı cami. Mihrablarnıñ birisi – Quddus tarafına, ekincisi ise – Mekkege doğru baqa.