Sunnet ve riza ehli kimlerdir

İslâm iliminde «Ahlü-s-Sunna-val-Cama‘a» ibaresinen Peyğamber Muhammed (sallallahu aleyhi vessellem)niñ yolundan ketken ve onıñ ananeleri, sözleri ve amelleriniñ kerçekligine esaslanğan cemaatnı belgileyler. Ya da olarğa daa sunnetler de deyler.