Şariatqa köre ayırılışuv

Qarı-qoca çeşit sebeplerge köre ayırılışmaq qararını alalar. Amma er angi vaziyette musulman adam Quran ve imanına köre iş tutmalıdır. İslâm ayırılışma aqqında ne ayta?