Saranlıq aqqında 5 hadis

Saranlıq – insannı günah işlemege, qanunlarnı bozmağa iteklegen felâketli hususiyettir. İnsan o bir dünyağa özünen beraber iç bir şey alıp ketmey. Şu sebepten mal-mülkke yapışmaqnıñ iç aceti yoqtır. Saranlıqnıñ yıqıcı aqibetleri aqqında 5 hadisni taqdim etemiz.