Ne içün İslâmda 3 künden ziyade kin tutmaq olmay?

Sıqı allarda biri-birileriniñ canını ağırtqan yaqınlarnıñ arası bozula. İnsanlar arasında yaqınlıq bozulmaması içün İslâm dini mahsus 3 kün qaidesini kirsetti. İşbu qaideniñ asılı nede? Böyle allarda şariat nasıl yapmaqnı tevsiye ete?