Namazda qıyam ve qıraat nedir?

Qıyam – turuş, qıraat – ise namaz vaqtında Quran oquvdır. Qurannıñ şartlarıdır. Muhamimed Peyğamber (sallallahu aleyhi vesselem) degen: «Namaznı ayaq üstünde qıl. Buña küçüñ yetmese, oturıp namaz qıl…» (Tirmizi, Buhari). Bir rekâtta üç qısqa ayet ya da uzun bir ayet oqula. Namaznıñ bu farzlarını tafsilâtlıca baqayıq.