İslâmda qadınnıñ degeri aqqında 5 hadis

İslâmda qadınnıñ degeri ayrıca qıymetlidir. Onıñ aqları başta babasınıñ, soñra qocasınıñ imayesindedir. Salih qadın aqayınıñ imanınıñ yarısını tamamlay, qız ise babasınıñ cennetli olmasını teminley, ana-baba arasında ana ziyade ürmetke lâyıqtır. Peyğamber (Sallallahu aleyhi vessellem)niñ qadınnıñ degerini tasdiqlağan pek çoq hadisleri mevcuttır. Şulardan 5-i aqqında tarif etemiz.