İslâmda aşamaqnıñ 7 qaidesi

Soñ zamanlarda sağlam ömür tarzı, sağlam yemek pek populâr oldı. İslâmda aşamaq qaide-tertibi Muhammed Peyğamberniñ Sunnetine esaslana. Bizden bir qaç asır evel yaşağanına baqmadan, onıñ adetleri durüst turmuş tarzı içün ibrettir. Aş aşağanda er bir musulman nasıl qaidege riayet etmeli? Keliñiz, baqayıq!