İslâm dini Qırımda 13-inci asırda tarqaldı

Qırımtatar rivayetlerine köre, Qırımda İslâm dini aqqında ta 7-nci asırda belli olğan. Lâkin resmiy din olaraq tek 13-inci asırda qabul etildi.