İlim qıymeti aqqında 5 hadis

İslâmda bilgi arttıruv, tasilge pek büyük emiyet berile. Br çoq İslâm ülemaları vaqıt ve diqqatını faqat diniy ilimge degil de, dünya hayatınen bağlı bilgige de ayırğanlar. Olar ilimdeki teraqqqiyatnı diniy borc, dep sayğanlar. Şunıñ içün ilimge ıntılmaq er bir musulmannıñ baş vazifesidir. Bilginiñ qıymetini hadisler de tasdiqlay. Şulardan 5 hadisni taqdim etemiz.