Ayırılışqan soñ nikâhnı yañılamaq mümkünmi?

Eger qoca qarısına üç talaq dese, nikâhları bozula ve qarı-qoca artıq, biri-birilerine yabancı olalar. Olar tekrar nikâh qıydırğanlarına baqmadan beraber olmaları yasaq. Sabıq qarı-qocanıñ barışması tek belli bir şartlardan soñ mümkün. Ya nasıl şartlar? Levhamızdan bilirsiñiz.