Abdest almaqnı nasıl qolaylaştırmalı?

Şariat qanunlarına köre, teriden tikilgen mesh kiygen insan abdest vaqtında ayaqlarını yuvmadan, meshlerini silebilir. Musulmanlar, bilhassa suvuq iqlim şaraitinde yaşağan ve çeşit hastalıqlardan çekişken qartlar içün bu yengilliktir. Hanefi mezhebine köre mahsus teri ayaqqaplarını nasıl silmek kerek?