Şelende köydeşler körüştiler

Qırımnıñ dülber manzaralı köylerinden biri olğan Şelende ananeviy köydeşler körüşüvi keçirildi. Çoq yıllardan berli qartlar ve yaşlar köyde toplaşıp, tanış-bilişler, soy-aqrabalarnen körüşeler, hatırlavlarınen paylaşalar, yaşlar ve balalarğa köy tarihını añlatalar.