Saq gölünde bütün aqqular öldi

Saq şeerinde Kovş gölünde bütün aqqular öldi. «Vesti-Krım» haber etkenine köre gölniñ yanında pek yaramay qoqular bar. Aqqulardan ğayrı gölde yaşağan başqa qanatlı ayvanlar da ölgen. Veterinarlar quşlarnıñ kütleviy hastalığı tahminini red eteler. Sentâbrniñ soñunda Qırımnıñ şimalinde Sivaş körfezinde pek çoq quş öldi. Anda quşlar infektsiyadan zararlandılar.