Dünyada Halqara tamır halqlar künü qayd etile

Bugün avgust 9 künü Halqara tamır halqlar künü (International Day of the World’s Indigenous People) qayd etile. Bu kün 1994 senesi BMT Baş Assambleyası tarafından tesis etildi. Qırım içün bu kün pek müim, yarımadada 3 tamır halq bu künni qutlay.