Keçmi̇şni̇ araştirmaq zamani!

DİN|QIRIM CAMİLERİ

Amerikalı tarafından qurulğan cami

Qapsihor köyündeki Niyazi Camini Ural lağabını taşığan sakinlerden biri qurdırdı. Amerika Qoşma Ştatlarında yaşap, yarımadada hatıra qaldırmağa istedi.