Ayan suv anbarı yanındaki mezarlıq qoruv altına alınacaq

Ayan vadiysindeki taşlanğan musulman qabristanı medeniy miras ve qorulğan topraq cedveline kirsetilecek. Şimdi mezarlıq olğan yerde baştaşlar dağılıp yata, köstergiçler yoq. Müftiyat bu yerni abadanlaştırmaq, qoralamaq ve informatsion stend qoymaqnı işandıra. Bu işlerniñ Oraza bayramğace bitirilmesi közde tutula.