Sarabuz qasabasınıñ sakinleri yardım soraylar

Yılnıñ bışanda Aqmescit civarındaki Sarabuz qasabasınıñ sakinleri 1944 senesi sürgünligi qurbanlarınıñ hatırasına abide qoymaq teşebbüsinen çıqtılar. İş endi başlandı, köy şurasınen muqavele tizildi, yer ayırıldı, abide leyhası işlendi. Eykeltıraş Ayder Aliyev işni devam etmege azır. Aktivistler bu işte qoltutuvğa muhtaclar ve lâqayd olmağan er keske muracaat eteler.