Yaltada Ayvasıl qasabasını suv bastı

Küçlü yağmurlar aqibetinde sel Yaltada Ayvasıl qasabasını çöplük ve taş obaları astına kömdi. Cafer Seydamet soqağı tolusınen suv altında qaldı. Bazı qorantalar evi, vesiqaları ve mal-mülkünden ayırıldı. Yağmurlar bitkeninden 4 künden soñra da suv vira aqa ve evlerni basa.